2016 Ugg

International Energy Agency øker sitt vekstanslag for det globale oljeforbruket til 1,2 mill. fat/dag, – opp med 145.000 f/d fra forrige anslag. Grunnen er sterkere vekst i USA. IEA forventer det globale konsumet vil bli 91,2 mill.2016 Ugg fat/dag i år og vil vokse med ytterligere 110.000 f/d i 2014.Iran trekker tilbake sitt tilbud om finansiering på $500 mill. til Pakistan for gassrørledningsprosjektet mellom de to landene. Iran har allerede investert $2 mrd. til bygging av sin del av rørledningen. Pakistan har imidlertid problemer med å skaffe finansiering grunnet sanksjonene overfor Iran.

Kaldt vær førte til at naturgass prisen i USA nådde høyeste pris på syv måneder med $4,443 per million British thermal units. Prisen har økt med nesten 30% siden laveste nivå i november.Data fra Kinas tollmyndigheter viser at landets import av jernmalm nådde rekord på 77,8 mill. tonn i november. Det bringer importen for 11 måneder opp i 746,9 m.t, opp med 11% fra samme periode i 2012.2016 Ugg En av grunnene er lageroppbygging, men den høye stålproduksjonen er naturligvis også medvirkende. Foreløpige tall tilsier at produksjonen i november økte med 9% år/år.

Moody’s Investors Service anser utsiktene for stål og kull sektorene i Kina for negative for 2014.2016 Ugg Etterspørselen for stål vil øke med beskjedne 2 til 3 prosent ettersom Kinas regjering tolererer lavere vekst i økonomien og kvitter seg med uøkonomiske produsenter. Den alvorlig overkapasiteten er den største hindringen for Kinas stålindustri.China Iron and Steel Association anslår at stålindustriens overskudd vil øke kraftig i løpet av 2014, men sammenligningen da er med 2012 som var et meget svakt år da mange selskaper ble påført store tap.