Uggs lave

Gjennom sitt datterselskap TTS Handling Systems AS, et selskap i forretningsenheten Shipyard Solutions,Uggs lave har TTS Group ASA inngått en avtale med Rolls-Royce Marine North America Inc. om kjøp av Syncrolift(TM) eiendeler.Avtalen gir TTS Handling Systems AS en eksklusiv og ubegrenset rett til fremtidig virksomhet basert på Syncrolift(TM) produkter og relevante immaterielle eiendeler. Avtalen inkluderer overtakelse av tegninger av 250 shiplifts («skips-heiser»), patenter og merkevaren Syncrolift (TM).

For få år siden tok TTS et vellykket strategisk markedsinitiativ i shiplift-markedet og har vunnet de siste sju kontraktene for shiplift nybygg i det internasjonale markedet. Gjennom kjøpet av Syncrolift(TM) eiendeler, vil TTS bli enda bedre posisjonert til å tilby et bredt spekter av produkter og systemløsninger for å møte kundens krav, forenkle prosesser og økt effektivitet for skipsverft, verksteder, marinebaser og andre marine kunder over hele verden.Uggs lave Etter mer enn et halvt århundre i shiplift-markedet har Syncrolift(TM) opparbeidet en global base på rundt 250 shiplifts, som gir betydelige muligheter for TTS å øke inntektene fra service, ettersalg og oppgraderinger.

Partene er blitt enige om en pris i området fra MUSD 1 til MUSD 3 basert på faktisk omsetning av Syncrolift(TM) services,Uggs lave fra overtagelse til utgangen av 2017. Delbetaling forfaller i mars 2016, 2017 og 2018. Overtagelse forventes innen 45 dager. Avtalen omfatter en konkurranseklausul hvor Rolls-Royce Group plc for en gitt periode godtar å ikke inngå i eller etablere lignende virksomhet i konkurranse med TTS’ shiplift-virksomhet.