Ugg lyra

Prisen rapporteres ikke.Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-20 var 15.949 tonn (17.602 tonn uken før) til pris kr. 39,96 (37) per kg.Kontrahert. I løpet av årets første fire måneder er det i verden inngått ordrer for 301 skip på totalt 23,7 mill. dwt, ned med 40% målt i dwt og omgjort til årlig basis. Månedsgjennomsnittet har falt fra 9,8 m dwt i fjor til 5,9 dwt hittil i år. Tank sektoren står for over halvparten av årets ordrer (i dwt).Hittil i 2015, per begynnelsen mai,Ugg lyra er det blitt investert ca. $16,9 mrd. på nybygg globalt. Dette er en nedgang på 53% fra samme periode i 2014, til tross for at gjennomsnittlig kontraktspris er høyere i år. Det er spesielt bulk carrier sektoren som svikter, mens tank- og containerskip holder seg bra. Det sterke tank fraktmarkedet har påvirket kontraheringslysten for stortank, der Aframax typen fører an, og da for råolje heller enn med coated tanker for clean laster. (Clarkson Research).

Saudi Arabia ser ut til å vinne kampen om markedsandeler. Mens andre reduserer, øker landet sine boreprogrammer. I mars var landets oljeeksport den høyeste på nesten 10 år med 7,89 mfd, opp med over 10% fra mars i fjor. Produksjonen i april var hele 10,3 mfd. Saudi har attpåtil senket sin offisielle selling price og skaffer seg dermed flere kjøpere. Dette skjer til tross for at eksporten til USA har falt under 1 mfd de siste 12 månedene, eller laveste nivå siden 2009.Ugg lyra Markedet rår. Hvorfor er mange overrasket over at mange oljeprosjekter blir satt ‘på vent’, utsatt eller droppet? Er det ikke slik et fritt marked fungerer. Og det er slett ikke merkelig at man velger å se tiden an hvis nye prosjekter krever en min. pris på $60 per fat (Brent).

OPEC har annonsert at gruppens oljeproduksjon nådde 30,8m fat/dag i april, svakt opp fra mars produksjonen. Alt tyder dermed på at 12-lands kartellet vil opprettholde sin policy om å forsvare markedsandeler.Kinas import av råolje steg kraftig i april til rekord 7,4 mill. fat/dag, ifølge landets General Administration of Customs.Ugg lyra Den gamle rekorden var fra desember 2014.Shell har erklært Force Majeure for eksport av Forcados råolje, ifølge Reuters. Dette skjer etter en serie med lekkasjer i forbindelse med Trans Forcados rørledningen som opereres av Nigerian Petroleum Development Company.