Ugg earmuff headphones

Boken blir en essaysamling inspirert av sitater hun har samlet gjennom sine tiår i offentlighetens lys. Den skal gis ut i løpet av andre halvår i år, opplyser forlaget Simon & Schuster onsdag.Dette er ord jeg lever etter. Disse sitatene har hjulpet meg med å feire gode tider, le i absurde tider, holde ut i tøffe tider og har lært meg å sette mer pris på at livet byr på, sier den tidligere utenriksministeren, senatoren, førstedamen og presidentkandidaten i pressemeldingen fra forlaget.Clinton har skrevet fem bøker tidligere. Etter at hun tapte valget mot Donald Trump, til tross for at hun fikk flest stemmer, har hun stort sett holdt seg unna det offentlige ordskiftet. Hun har likevel brukt Twitter til å uttrykke støtte til kvinnemarsjene og demonstrasjonene mot Trumps midlertidige innreiseforbud for borgere fra sju utvalgte land med muslimsk majoritetsbefolkning.

Finansteknologi utfordrer tradisjonelle finanstjenester, og revolusjonerer måten å tenke på. Behovet for nye løsninger og forretningsideer er stort og teknologiutviklingen er høy. Klarer du ikke lenger å følge med i svingene, er det vinn eller forsvinn for bank, finans og forsikringsbransjen.Noen av næringens største utfordring ligger i å forstå mulighetene ny teknologi skaper for kundene, forstå konsekvensene av for eksempel PSD2 og GDPR og hvordan nye forretningsmodeller innen finans vil se ut.Konferansen vil se nærmere på dette, og speile kappløpet som er i gang for å utvikle effektive, enkle og sikre løsninger for kunden. Vi har samlet noen av de smarteste hodene fra finansnæringen for å diskutere fremtiden i lys av ny teknologi, brukere og kundeadferd, regelverk og tilgang til investeringer.

Hvordan ser fremtiden ut? Hvor ligger de store pengene, og vil vinneren ta alt?På tampen av 2014 har kronen har vært preget av svært lav omsetning, bekymring omkring norsk økonomis robusthet i møte med en lavere oljepris og en sentralbank i rentekuttmodus, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.Resultatet har vært ekstreme kursbevegelser, slår hun fast.Haugland og de fire andre økonomene i DNs makropanel er samlet for siste gang i 2014. Etter å ha sett tilbake på året som gikk, handler spørsmålene nå om fremtiden.Hvordan vil den norske kronen utvikle seg i 2015?Det er virkelig vanskelig å si for tiden, og trolig avhengig av oljeprisutviklingen, svarer porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.Det går mot et år med den laveste økonomiske veksten i Norge siden finanskrisen. Bakteppet er fallende aktivitet på sokkelen – noe som forsterkes av en kraftig nedgang i oljeprisen.Siden sommeren har oljeprisen falt med omlag 40 prosent. Oljeprisfallet får skylden for at kronen den siste tiden har svekket seg dramatisk. 18. desember opplevde markedet de største endringene i kronekursen på 30 år.Kronen har svekket seg mye mot både dollar og euro. Den svekkelsen er en logisk og naturlig følge av oljeavmatningen i norsk økonomi og dertil rentekutt fra Norges Bank, slår sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets fast.Samtidig understreker sjefstrateg Erica Blomgren i SEB Norge at svigningene har vært «uvanlig store».Den høye volatiliteten og den eksepsjonelt svake utviklingen i kronen på slutten av året er vanskelig å forklare ut i fra fundamentale faktorer. Utsiktene på kort sikt er noe usikre med tanke på den volatiliteten vi ser, mener hun.