Uggs ebay

Den totale australske kulleksporten økte 5% år/år i 1. kvartal 2015 til 44,7 mill. tonn, ifølge Australian Bureau of Statistics. Dette til tross for 21% fall i Kinas import av australsk kull. Kinas rolle som avtaker for australsk kull økte med vekst i volumet på 31% i 1q2015.Uggs ebay Bedring for Containerskip. Time charter ratene har økt betydelig hittil i år. Raten for Panamax type skip – ca. 4400 teu – for ett års time charter anslås ligge på ca. $14.750 per dag, hvilket er 68% over gjennomsnittet for 2014.

Også sub-Panamax (2750 teu) har nytt godt av oppgangen med dagens rate på ca. $13.000 per dag. Det nevnes at årsaken er at supply-demand situasjonen har bedret seg. Congestion/forsinkelser f. eks. på vestkysten av USA hjalp også til. Nå skal også tidligere president Lula da Silva granskes av anti-corruption enheten i landet for hvitvasking. Saken kommer således stadig nærmere dagens president,Uggs ebay Dilma Rousseff. Brasils sentralbank økte renten til 13,25% sist uke. Landets økonomi ventes falle med 1% i år, hvilket betyr verste situasjonen på 25 år med økende arbeidsledighet og inflasjon over 8%. Skylden legges på de som har styrt og fortsatt styrer landet.

Du har kanskje sett reklamen for surfepakker du kan bruke når du er på ferie. Nå har vi sett på prisene på de forskjellige mobilselskapene gjeldende i EU og noen andre ferieland.Uggs ebay Her har vi sett på prisene i seks land, pluss EU. Innen EU har alle mobiloperatørene like priser. Her er det også bestemte maksimalpriser som alle operatørene må holde seg under for bruk av data, ringeminutter og SMS. I Sverige og Danmark er det noen som tilbyr lavere priser enn i resten av EU.