Uggs look alike boots

Sammen med lillebroren Espen Aspenes sitter han inne på et lite og enkelt innredet møterom. På utsiden står flaggene med påskriften Jamax Stillassystemer rett ut i det kraftige vindværet. Det lave næringsbygget i Os i Hordaland ser ut som en hvilken som helst mellomstor bedrift, men i realiteten er den unik. Selskapet har nemlig vanvittig gode resultater.For oss har dette vært et eventyr. Da vi startet opp i 1987 hadde vi ingen anelse om hvilket potensial og hvilke marginer som kunne ligge i produksjon og salg av stillaser, sier Knut-Jarle.Hvert år siden 1999 har brødrene, som eier halvparten av selskapet hver, i snitt sittet igjen med fire kroner for hver tier de har solgt Jamax-stillaser for. Det betyr at de har hatt en resultatmargin før skatt på 40 prosent. I 2012 omsatte Alutec for 100,2 millioner kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 43,1 millioner.

Statistikk fra rådgivningsselskapet Menon viser at norske selskaper hadde en gjennomsnittlig resultatmargin før skatt på 8,5 prosent i perioden 2004–2012. 15,8 prosent av selskapene hadde en margin på over 20 prosent. Kun selskaper med en omsetning på over 5 millioner kroner er med i statistikken.— Hvis du har en margin på 20 prosent er du blant de beste selskapene i Norge. 40 prosent margin over tid er ganske eksepsjonelt. Litt fleipete pleier vi å si at det bare er den russiske mafiaen som klarer mer, sier Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI.I den nye serien «Gullgruven», som starter i dag, vil Aftenpostens økonomimagasin hver uke trekke frem selskaper som har tjent svært mye penger over en lengre periode. Målet er å forklare hvorfor noen ytterst få selskaper får til det alle drømmer om, men som nesten ingen klarer: Å oppnå superprofitt.

Klassisk samfunnsøkonomisk teori sier at konkurransen i markedet vil drive uvanlig høye overskudd i enkeltselskaper eller bransjer ned til normale nivåer, sier Reve.I nisjer eller næringer hvor det er mulig å oppnå superprofitt, vil nye selskaper komme inn og presse marginene nedover helt til det ikke er mer å hente og alle har en normal, «nøktern» avkastning.I virkeligheten ser vi imidlertid at det er mulig å oppnå superprofitt over lengre perioder, men at det er veldig få som klarer det og at nesten alle mister sin posisjon til slutt. De blir kopiert eller noen kommer opp med en bedre forretningsmodell, har bedre teknologi eller bedre markedsføring, sier Reve.Alutec-gründerne klarer ikke å trekke frem en enkel forklaring på sin suksess.Vi kan ikke si at våre stillaser er veldig mye bedre enn konkurrentenes, så det er en rekke faktorer som gjør at vi har de resultatene vi har.