Ugg boots women

Hva angår marineuniformer må jeg, som svoren rojalist, stille meg en smule uforstående til de norske kongeliges antrekk under en del av bryllupsfeiringen i Stockholm medio Juni. Mine observasjoner er kun basert på bilder i media, og det er mulig at jeg tar feil, men det synes meg at HM Kong Harald (øverstkommanderende for det norske forsvar, med grad av viseadmiral – og generalløytnant) tilsynelatende bar en ureglementert uniformslue til sin admiralsuniform. Videre bar kronprinsen under ilandstigning fra K/S “Norge”Ugg boots women tilsynelatende sin reglementerte kapteinløytnantsuniform, mens han dagen derpå var avbildet med snippkjole, påsatt sannsynligvis (etter avisbilder at tyde) flaggkommandørs-distinksjoner (intendantur ??) på ermene – samt flaggoffisers-caps.

Det synes noget forvirrende, kanskje tar jeg feil – eller at det hele muligens skyldes et hurtig avansement og et nytt uniformsreglement. Tidligere var i alle fall paradeuniform – og/eller mess-jacket gallaantrekk for marineoffiserer.Ugg boots women HKH Kronprins Haakon fikk som kjent, i likhet med sin oldefar og navne-ane, sin militære utdannelse i Marinen. Det vekket derfor en smule oppsikt da han ultimo Juni under et ferieopphold på Sørlandet klarte at ramle over bord fra sin hurtiggående RIB uten at han hadde sjaklet inn dødmannsknappen.

Båten fortsatte med sin 115 HK store motor (som heldigvis var lagt i borde) at gå i ring i relativt åpent farvann til den gikk tom for bensin.At ansette den tidligere sjefen for PST som Riksantikvar var tydeligvis en prisverdig beslutning i bestyrelsen. Og i motsetning til sine forgjengere viser det seg at Jørn Holme også er opptatt av – og allerede har satt sterkt fokus på gebetet “Fartøyvern”. Ugg boots women I sitt budsjett har den gode Mr. Holme 42 mill. NOK til istandsettelse og bevaring av verneverdige fartøyer, mens det i år har kommet inn søknader om midler til restaureringsprosjekter for kr 170 millioner. Og av alle ting har Mr.