Ugg janney boots

Det er nemlig de såkalte nøkkelhullsproduktene Kiwi vil fjerne momsen på.Ugg janney boots Et nøkkelhullsprodukt trenger ikke å være spesielt sunt i det hele tatt. Nøkkelhullet betyr bare at det er sunneste produkt i sin kategori.Dermed havner både Grandiosa med biff og løk, grillpølser og karbonadedeig på lista over varer Kiwi med all sin omsorg for helsen vår mener at vi ikke bør betale moms for.Mange aktører i det norske samfunnet mener at de ikke bør være momspliktige. Jeg har stor sympati for flere av dem. Felles for dem alle er at de produserer varer og tjenester vi alle liker, enten det er snakk om kulturopplevelser eller epler.

Men momssystemet er ikke laget slik at det bare betales avgift for varer vi vil begrense bruken av.Ugg janney boots Det er en generell forbruksavgift.Om Kiwi skulle fått gjennomslag for sin kampanje ville Grandiosaen blitt momsfri mens vi fortsatt betalte moms for medisiner i dette landet.Noen er sikkert mot avgifter i sin alminnelighet og ønsker det generelle skattetrykket sterkt redusert. Det er en ærlig sak. Da vil man ha en helt annen samfunnsmodell enn den vi har i dag.

Jeg er generelt for å vri mer av skattleggingen over fra inntekt til forbruk som en del av et grønnere skattesystem. Om man er genuint bekymret for at deler av befolkningen ikke har råd til å ha et sunt kosthold,Ugg janney boots vil det være langt mer treffsikkert å gjeninnføre full moms på mat og bruke hele provenyet til å redusere inntektsskatten for dem med lavest inntekter.Det fremstår uansett ikke som noe stort politisk mål å sørge for billigere grillpølser til folk med mye penger. Beklager, Kiwi.Nordmenn er ivrige netthandlere, og det dukker stadig opp nye og fristende nettbutikker. Men slett ikke alle er ute etter å selge deg billige varer, selv om de prøver så hardt de kan å gi inntrykk av nettopp dette.