Ugg women shoes

En «ensom» ulv fra Russland har funnet seg til rette i Julussaflokken i Elverum. Er det tilfeldig, eller har den fått hjelp av tobeinte til den lange reisen? Jeg skal ikke spekulere i dette, men det må være lov å stille spørsmålet. Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet jubler. Den ensomme ulven kom som bestilt for å redde den norske ulvestammen fra innavl.
Statssekretæren burde også sette seg inn i hvordan norske husdyrbønder har det.Ugg women shoes Da hadde hun forhåpentligvis hatt et litt mer balansert syn på rovdyrpolitikken som føres. Når sommeren kommer, bør Heidi Sørensen bli med en bonde som skal ut i marka for å se etter sauene sine. Gjør hun det, er sjansen stor for at de treffer på døde eller døende dyr som er angrepet av rovdyr. Da får hun muligheten til å sette seg inn i hvordan bondens hverdag fortoner seg med en rovdyrpolitikk som er helt ute av kontroll.

De siste åra har det blitt stadig færre husdyrbrukere i Hedmark. Ugg women shoes Flere av disse har sagt at de ikke mestrer den psykiske belastningen det er å se dyra sine lide. Resultatet er at vi får underdekning i markedet og må ty til import. Sau og lammekjøtt fraktes med fly blant annet fra New Zealand. Er dette en fornuftig miljøpolitikk? Folketallet har de senere årene gått nedover i mange innlandskommuner. Dette har bekymret politikerne. I tur og orden har de sagt at det fødes for få barn i Hedmark. Videre har de sagt at ungdommen må tilbake til bygda etter endt utdanning. Dette er fagre ord, men for at en skal lykkes med en slik tanke, må det skaffes arbeidsplasser. Det igjen betyr at de som bor ute på bygda må få lov å utøve en eller annen form for næring. I Hedmark kan det produseres mer av både lam, sau og storfekjøtt, men da må myndighetene sørge for at bonden får tilbake førsteretten til bruk av utmarka.

Ugg women shoes Jeg hilser med glede Søbakken skoles Sussan Nysveen for hennes entusiastiske hallingsamarbeid med frikar Anders Aasberg som studerer ved Høgskolen i Elverum en stakket stund. Han ble varmt anbefalt av sin kollega Martin Myhr under vårt hallingmøte på dansepuben i fjor. Martin Myhr har stormende suksess med liknende opplegg ved skoler i Hallingdal, som vi så på Norge Rundt før jul. Ingen vil mer enn jeg ære Alexander Rybak og Dansekompaniet Frikar for historisk spennvidde i deres modige og kraftfulle dialog mellom gammelt og nytt. Vi deler gleden over at en spenstig tur i hallingdansen, nå kalt «Bjønngang» vil illustrere musikken og sangen «Fairytale» i Melodi Grand Prix i Moskva.