Uggs i thailand

Problemene med å skaffe verden nok mat til en levelig pris, vil sannsynligvis øke i årene som kommer. Vi forbruker mer kalorier enn før, uten at produksjonen klarer å holde følge. Det skyldes blant annet at mange har forlatt fattigdommen i Kina og Asia. Etter hvert som folk der begynner å nærme seg vestlig levestandard vil de også spise som oss. Det betyr at ris og korn erstattes av biff og kylling. For å lage hundre kalorier med biff trengs det 700 kalorier med korn.Uggs i thailand For å dyrke mer korn trengs det mer kunstgjødsel, og da blir den dyrere.Med så høye priser på mat skulle man tro at enhver tilgjengelig åkerlapp ble pløyd opp og sådd. Men det skjer ikke. I det tidligere Sovjetunionen ligger tusentalls kvadratkilometer med matjord brakk. I Afrika er det mulig å øke produksjonen betraktelig. Alt som trengs er penger til investeringer i maskiner og produksjonsanlegg.

Frykter tollmurer Investorene tør ikke satse fordi de er redde for å ikke få solgt maten.Uggs i thailand Tollmurer og importrestriksjoner hos de rike landene gjør at matjorden ikke blir utnyttet. Det er derfor forventninger om at forhandlingene i WTO om en friere omsetning av matvarer i verden kan skyte fart igjen. Allerede i mai begynner nye samtaler i Genève.Friere handel med matvarer kan bidra til å skaffe verden mer mat. I hvert fall hvis det gjør at noen tør å satse på jordbruk i områder som i dag ligger brakk. Men det kommende presidentvalget i USA kan gjøre det vanskeligere enn mange håper på. I et valgår vil sannsynligvis interessene til amerikanske bønder går foran hensynet til de sultne menneskene i slummen. Vi har liten grunn til å moralisere over det i Europa eller Norge. Også vi har alltid tenkt på våre egne først.

Bladet Glamour har gjort til årlig tradisjon og hylle kvinnelige celebriteter de mener har utmerket seg gjennom året.Filmstjernene Hilary Swank og Kate Hudson hadde i likhet med popprinsessen Fergie valgt fotside kjoler med høy splitt – enten bak, foran eller på siden.Uggs i thailand Ikke overraskende var disse tre de mest omsvermede på rød løper.Jeg føler meg som en skoleball-prinsesse, sprudlet Fergie ifølge Daily Mail .Alle tre tok seg god til å posere med blottede legger foran pressekorpset.