Ugg a lyon

For de fleste er det komplett uforståelig at nogen i det hele taget kan være beskjemmet over den typiske Ugg a lyon gasteuniformen som stort sett er lik og tilkjennegir marinepersonell verden over. Hva angår den norske gasteuniformen må jeg dog innrømme at jeg kan styre min begeistring for den, etter det nye reglementet av 2004, stripede T-skjorten av østlig, billig bomullskvalitet, som har erstattet den tidligere hvite lerretsskjorten med blå kant øverst. Men til gjengjeld har uniformsblusen/-genseren fått et bedre snitt enn tidligere, da man kanskje måtte engasjere kjiket – eller andre kvinnelige bekjentskaber med nål og tråd for at få den til at sitte tilfredsstillende, men dog, det var ingenlunde snakk om at skamme seg over uniformen. Vi var stolte over at tilhøre Navyen i vår tid, i 18 måneder, hvorav for egen del med “KNM Undervannsbåt“ på capsen, og tilhørende prestisjetunge “Sub’en”.

Dagens stakkars krek har selvfølgelig ingen forutsetninger for at ane med hvilken stolthet og begeistring Ugg a lyon “Blåkragene” ble mottatt da de kom hjem i 1945 – og hvilket enormt drag marinegastene senere hadde på jentene og landets unge damer – og hvilken glede og enorm forventning det skapte blant kvinnekjønnet når Kysteskadren – eller et enkelt fartøy, f.eks en MTB eller en ubåt, var ventet til en av kystbyene. Og ofte kunne det skape kaos på kystens hospitaler når sykepleierskene sloss om at bytte vakter således at de kunne få anledning til at komme seg på de tradisjonelle, arrangerte dansetilstellingene, for at oppnå nærkontakt med sine idoler, marinegastene og sjøens unge Don Juan‘er. Den norske filmen “Operasjon Sjøsprøit” anno dazumal, gir et godt men kanskje et noget forsterket bilde av den tiden. Og mind you, i vår tid var uniformen for de vernepliktige under landlov obligatorisk under hele tjenestetiden, kun ved permisjoner kunne man trekke i sivil.

For øvrig burde disse, foran nevnte, dagens stakkare som lider under denne, i deres øyne,Ugg a lyon umenneskelige mobbingen tenke på at de aller fleste i den norske marinejegerkommandoen, anerkjent som de aller dyktigste og beste marinesoldater i verden, just begynte sin lange utdannelse, som rekrutter i gasteuniform – til liks med Sjøkrigsskolens kadetter, uten nogen som helst komplekser derav. Det forlyder for øvrig at ledelsen i Sjøforsvaret bestemt avviser enhver tanke på at erstatte de vernepliktiges landlovsuniform med en offisersuniform. So far, so good!