Ugg boot protector spray

Da metoden for utvinning av skifergass og –olje dukket opp i nyhetene for 6-7 år siden, var det mange som ikke trodde at dette ville få særlig betydning, – og i hvert fall ikke ville influere på det globale bildet. I dag vet man bedre.Ugg boot protector spray Men olje- og energiministeren, og visstnok også Statoilsjefen, tror ikke at det vil finne sted LNG transport over Atlanteren østover, ifølge Finansavisen. Analysehuset Nena rister på hodet over dette, ifølge samme kilde.

De som vil,Ugg boot protector spray kan se hvilke globale virkninger skifer-revolusjonen allerede har hatt, og USA vil utvilsomt komme til å eksportere LNG fra terminaler på den amerikanske østkysten og Gulfen. Man ser at Japan ikke lenger ønsker å binde langsiktige gasskontrakter til oljeprisen, og det er sannsynlig at det i fremtiden vil finne sted langt mer spot befraktning av LNG skip enn det som hittil har vært tilfellet. Men som alltid: time will tell.

ConocoPhillips har søkt om gjenopptagelse av eksporten av naturgass fra Kenai, Alaska og ønsker seg en 2-års eksporttillatelse. Myndighetene ønsker visstnok en slik fornyet eksport velkommen, for det vil også bety fornyet letevirksomhet i området.Ugg boot protector spray Oljeselskapene sikrer seg lisenser til å kunne eksportere olje fra USA i takt med økende tilførsel av olje i US Gulf. Siste fiskalår ble det gitt 102 slike lisenser mot 66 året før. Antallet er det høyeste siden 2006. Mesteparten av eksporten går til Canada med 99.000 fat/dag i september. Etter den tid har eksporten økt til ca. 200.000 f/d, som er høyeste på mer enn ti år. Eksporten til andre land enn Canada har vært nøye kontrollert siden 1975 (den arabiske olje embargo).