Ugg verona serape beads

Toll er det viktigste virkemidlet land har til å beskytte sin lokale matproduksjon. Bønder er verdens største yrkesgruppe. I utviklingsland utgjør bønder og deres familier 50 – 80 prosent av befolkningen. Uten toll kan lokalprodusert mat lett bli utkonkurrert av store eksportselskaper. Et eksempel på det er Filippinene. Der ble amerikansk kylling solgt for 60 peso, mens den filippinske kyllingen ble solgt for 80 peso. Det førte til at nesten alle kyllingfarmene ble tvunget til å legge ned. Vi vet at 854 millioner mennesker i verden sulter i dag. Nye 4 millioner mennesker kastes ut i sult hvert år og forskjellene øker. USA hadde i 2002 61 ganger høyere BNP per innbygger enn Malawi, mot 55 ganger høyere i 1990. En kraftig tollreduksjon, slik som USA foreslår i WTO-forhandlingene, løser ikke denne urettferdigheten.Ugg verona serape beads Tollkutt og friere verdenshandel vil først og fremst tjene de rike landene og de store multinasjonale selskapene. Verden trenger lokal og miljøvennlig matproduksjon, ikke mer forurensende og urettferdig frihandel.

Ny firefelts motorveg bør legges til Østerdalen, mener Ivar O. Ugg verona serape beads Krekvik i Våler Sp (Østlendingen 2. mars). Dette er et glimrende utspill med politisk mot og framsyn. Krekvik viser til at strekningen Oslo- Trondheim blir cirka fem mil kortere enn gjennom Gudbrandsdalen og med mindre høydeforskjell. Det sparer drivstoff og dermed miljøet, påpeker Krekvik. Meget relevante og gode argumenter. I tillegg vil topografiske forhold, grunnforhold og bosettingsforhold gjøre det vesentlige enklere å bygge ut i Østerdalen. Dermed blir kostnadene lavere enn en firefeltsveg gjennom Gudbrandsdalen. Jeg tror Østerdalen vil være bedre tjent med en vegløsning enn en eventuell høyhastighetsbane. Denne kan vi med fordel la Oppland få. Vi har akkurat fått innblikk i planleggingen av nye E6 langs Mjøsa med spektakulær arkitektur og belysning. Så kan vi se for oss tilsvarende løsninger gjennom Østerdalen tilrettelagt med stoppesteder, overnattingsmuligheter, informasjon, naturopplevelser og markedsføringen av regionen. Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen vil på sin side kunne framstå som turistveg, med sterke restriksjoner på godstransport (kun for transport som skal ta av vestover). E6 gjennom Østerdalen blir en vinn-vinn-situasjon for begge dalfører! Dessverre fikk ikke Krekvik støtte for sitt syn da han kom med utspillet under Hedmark Senterpartis årsmøte. Va det sæ lekt! Dessverre er det ikke bare Senterpartiet som sitter stokk fast i gårsdagens tankegods. Forslaget fra Krekvik er så godt at det fortjener oppmerksomhet fra flere.

Alle miljøtiltak er viktige, men mange er krevende å gjennomføre på en rask og billig måte. Å innføre plastresirkulering burde derimot være en smal sak. Det er en enkel måte å bruke plasten om igjen på, i stedet for å brenne den. Mange norske kommuner har innført en slik ordning, som fungerer kjempebra. De resirkulerer all slags type plast, både stiv og myk. Her i Elverum har vi muligheten til å samle såkalt plastfolie,Ugg verona serape beads men da må vi kjøre den opp til Hornmoen selv. Dette er en tungvinn og ulønnsom løsning, som veldig få benytter seg av.
Elverum NU jobber for at vi skal få i gang en slik ordning i kommunen. Om vi greier det, kan vi spare opp til 667 tonn CO2 hvert år. Det er like mye som 257 biler. Bare det å kaste søpla i riktig dunk kan være et viktig bidrag for en mer miljøvennlig kommune. Nå må lokalpolitikerne finansiere klimaforetak i kommunen litt kjapt, for klimaendringene venter ikke på oss!
Emilie Furuseth, leder Elverum Natur og Ungdom.