Uggs eurosko

Kanskje det er på tide å skrive om nasjonalsangen. Iveren etter å selge unna private og offentlige verdier synes å overstige kjærligheten til Norge. Landet er som en stor eiendom med landarealer, hus, inventar og virksomheter. Alt dette er til salgs for penger, selv om pengebingen tyter over.Uggs eurosko Både lokalt og nasjonalt selges det unna, så både landsdeler og etter hvert landet står i fare for å ende opp som en filial styrt av krefter langt unna.I Bergen har den ene etter den andre tradisjonsrike og viktige bedrifter blitt solgt ut av byen og distriktet; Friele, Rieber og Frank Mohn for å nevne noen. Begrunnelsen er alltid pakket inn i fine ord om nye industrielle eiere og utviklingspotensial. Men i stor grad dreier det seg selvfølgelig om å få cash i lommen og gjerne kjøpe opp eiendommer. Det er mindre krevende å være eiendomsbaron enn industrileder.

Også byrådet selger unna. Kan private få overta kommunal virksomhet, har man lykkes. Derfor skal Bydrift, med aner tilbake til Vannverkets oppstart i 1855, selges til et firma på Kongsvinger. Kommunen vil heller har folk i dress som regner på anbud, enn folk i kjeledress som gjør et stykke praktisk arbeid.Den ivrigste til å selge unna er næringsminister Monica Mæland (H). Hun vil selge unna statens eiendeler i oppdrettsselskapet Cermaq, Flytoget og Entra, som er Statens eiendomsselskap til utlendinger.Uggs eurosko En av norskekystens største verdiskapere og mest vellykkede bedriftsledere, Helge Møgster, sier det er meningsløst å selge statens eiendeler i Cermaq og dermed norske kystressurser ut av landet. Det samme sier forretningsmannen Petter Stordalen, om salget av Flytoget og Entra. Flytoget er veldrevet og går så det suser, ikke bare på skinnene, men også økonomisk. Da er det galskap å selge det for å sette pengene inn i fond, som gir langt mindre prosentvis avkastning.

Entra eier statens bygninger og leier dem ut til staten. Hvilken normal huseier vill stelt seg slik,Uggs eurosko at han endte opp som leietaker? Et land som Hellas må selge unna av rein nød og mangel på penger. Norge har det ikke slik, men næringsministeren styres av ideologi. I hennes slagordpregede svar sier hun at hvis private kan drive like godt som det offentlige, la private overta. Andre vil heller si at kan det offentlige, som vi betaler inn skatt til, ta seg av fellesskapets interesser like godt som private, ja så la det offentlige gjøre det.