Uggs oxford street

Det er 24 år siden den den gang 27 år gamle Lewis sa nei takk til millionlønn og heller valgte å skrive bok om det miljøet han hadde vært en del av i 2,5 år.I dag er han aktuell som forfatteren av boken «The Big Short: Inside the Doomsday Machine», som forteller historien om folkene bak finanskrisen.Daytrading for idioterLewis har nok til smør på skiva etter fem bøker som alle har solgt over en million eksemplarer.Likevel investerer han fremdeles litt i aksjer.Jeg eier aksjer,Uggs oxford street men spredt ut over. Jeg har indeksfond, sier han og legger til:Jeg vil ikke gå ut å si at ingen bør investere i aksjer – det blir feil. Jeg mener at man bør plassere deler av sine sparepenger i langsiktige investeringer, men daytrading – det er for idioter, mener Lewis.

Han mener at det er et grunnleggende problem i aksjemarkedet at eierne mangler kunnskap og kontroll av virksomhetene.Aksjemarkedet er tanketomt, og aksjonærmodellen er ødelagt. Investorene er for langt unna forretningen, og forstår den ikke godt nok. I omtrent alle sammenlignbare tilfeller er ikke-børsnotert næringsvirksomhet bedre drevet enn børsnotert.I din seneste bok antyder du at børsnoteringen av din tidligere arbeidsplass, Salomon Brothers, var starten på finanskrisen.Uggs oxford street Var dette startskuddet for dagens økonomiske kriser?Ja, jeg tror det var et vendepunkt. Det som skjedde var at personene på Wall Street endret syn på risiko og veddemål med andres penger. Etter dette ble det sånn som når du kaster mynt; ‘mynt – jeg vinner krone – du taper’, sier Lewis til E24 og legger til:

Situasjonen i dag er blitt mer at meglerne får hele oppsiden, mens staten får nedsiden, sier Lewis og viser til at amerikanske myndigheter plukket opp store deler av regningen etter finanskrisen i 2008.Han forteller om tiden før Salomon Brothers, og andre banker på Wall Street ble børsnoterte selskaper, da aksjemeglere gjerne jobbet et helt liv i et selskap. Deres rikdom og suksess var knyttet dirkete opp til eierskapet i arbeidsplassen.I tillegg til at man ble rik i det men gikk av med pensjon, så sørget eierskapet i firmaet for at meglerne og andre ansatte i meglerhusene ikke tok overdreven risiko. De ansatte hadde mye å tape hvis selskapet gikk overende,Uggs oxford street men med børsnoteringene forsvant mye av denne risikoen.